Praneat Blog

Ruchira Chanthida
PRANEAT - Client Service - Account Executive
20 Apr 2020

สร้าง Inbound Marketing ด้วยการกดสูตร S.M.A.R.T.

การทำ Inbound Marketing นั้นกำลังได้รับความนิยมอย่างมากในยุคนี้ ด้วยการกำหนดกลยุทธ์ในการตลาดที่จะดึงคนเข้ามาหาด้วยวิธีการต่าง ๆ กัน ไม่ว่าจะเป็นการทำ Content Marketing หรือการทำ e-mail Marketing และอื่น ๆ อีกมากมาย แต่ทั้งนี้การทำ Inbound Marketing นั้นจะไม่สำเร็จได้เลยถ้าขาดการวางโครงสร้างที่ดีและถูกต้องให้กับการทำงาน การทำ Inbound Marketing ที่ในตอนนี้มี Framework ให้ใช้กันอย่างมากมาย แต่หนึ่งในการสร้างเป้าหมายในการทำการตลาดที่นิยมกันนั้นเรียกว่า SMART ซึ่งสามารถทำให้การทำ Inbound Marketing นั้นมีโครงสร้างที่มีประสิทธิภาพในการทำงานและยังสามารถเอามาประยุกต์ใช้กับ Outbound Marketing ได้อีกด้วย ซึ่งวันนี้เราจะมาทำความรู้จัก SMART กันว่าคืออะไร

SMART นั้นไม่ได้แปลว่า ฉลาด แต่มาจากคำว่า Specific, Measurable, Attainable, Relevant และ Time Bound Specific : การทำ Inbound Marketing ที่ดีนั้นต้องมีความเฉพาะจงเจาะอย่างมาก ว่าจะทำอะไร ทำไปเพื่ออะไร ดังนั้นการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนในการทำ Inbound Marketing จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมาก อย่าตั้งเป้าหมายที่ไม่แน่ชัด จนทำให้คนอื่น ๆ ที่ร่วมทำงานต้องไปตีความกันเอาเองว่ากำลังหมายถึงอะไรหรือไปตีความเป้าหมายมาเอง

Measurable : การทำงานที่ดี ไม่ว่าจะงานอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่สำคัญคือการที่ต้องวัดผลได้ด้วย เช่น แทนที่จะรู้สึกเจ๋งว่าคนชอบบทความเยอะ ให้วัดว่าบทความนั้นขึ้นไปอยู่อันดับเท่าไหร่ใน Google ตรงกับที่ตั้งใจไว้ไหม หรือลึกไปกว่านั้นคือ บทความก่อให้เกิดลูกค้าอีกกี่คนขึ้นมาจะดีกว่า

Attainable : เมื่อตั้งเป้าหมาย ตั้งวิธีการวัด สิ่งที่สำคัญลำดับถัดมาคือการที่ว่า สิ่งที่กำลังทำต้องสามารถมีความเป็นไปได้ในโลกจริง เพราะหลาย ๆ ครั้งสิ่งที่เกิดขึ้นคือการกำหนดเป้าหมายและการวัดที่ไม่สามารถเป็นไปได้เลยในความเป็นจริง ซึ่งผลที่ตามมานั้นคือไม่มีใคร Happy ที่อยากจะทำให้เกิดขึ้น หรือมากกว่าไปกว่านั้นคือเพื่อให้ถึงเป้าหมายทำให้ต้องใช้วิธีการที่ไม่ดีไปถึงจุดนั้น

Relevant : การทำ Inbound Marketing ที่ดีนั้นก็เหมือนกับการทำการตลาดโดยทั่วไป นั่นคือต้องกลับมาคิดว่าสิ่งที่กำลังทำนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรกับธุรกิจที่กำลังทำอยู่ การสร้าง Content, Social Media และอื่น ๆ มากมายใน Inbound Marketing จะมีผลต่อ Bottom line ทางธุรกิจ ส่งผลต่อกำไรหรือขาดทุนหรือไม่ หรือส่งผลไปยังวิธีการทำงานที่ต้องลงทุน ลงแรงเพิ่มขึ้นรึเปล่า หากยังไม่แน่ใจ หรือยังไม่แน่ชัดว่าทั้งหมดนี้จะก่อให้เกิดผลอย่างไร ก็อย่าเพิ่งตั้งเป้าหมายในการทำขึ้นมา

Time-bound : สิ่งที่สำคัญของการทำ Inbound Marketing นั่นคือการที่ลงมือทำแล้ว ทั้งหมดนั้นต้องมีระยะเวลาในการทำงาน เพราะการทำการตลาดที่ดีไม่ใช่เปิดช่องให้เวลาจนไม่มีที่สิ้นสุดในการทำงาน การตั้ง Deadline เอาไว้จะช่วยทำให้เราวางแผนได้ว่าอะไรสำคัญที่ต้องทำ และต้องทำให้เสร็จเมื่อไหร่ จุดไหนที่เรียกว่าสำเร็จแล้วขึ้นมาด้วย และจะติดตามผลหรือสามารถปรับปรุงการทำงานเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายในระยะเวลาที่กำหนดได้อย่างไรอีกด้วย ซึ่งทำให้การสร้างกลยุทธ์ Inbound Marketing จะสามารถตอบโจทย์การทำงานได้อย่างแน่นอนว่า ทั้งหมดจะสำเร็จในระยะเวลาเท่าใด Remark : สุดท้ายนี้ ต้องเข้าใจก่อนว่า inbound marketing นั้นไม่ได้เป็นสูตรสำเร็จทางการตลาดหรือใช้ inbound marketing อย่างเดียวแล้วจะประสบความสำเร็จ ทั้งนี้สิ่งที่ถูกต้องคือต้องเอา Inbound Marketing นั้นไปผสมกับ Marketing mix อื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลมากยิ่งขึ้นไปอีก และด้วยการผสมผสานเหล่านี้จะสามารถสร้างกลยุทธ์ที่เป็นทั้งการดึงกลุ่มเป้าหมายเข้ามาหา หรือการตลาดของนักการตลาดนั้นรุกไปหากลุ่มเป้าหมายอีกด้วย (รุกและรับ) ซึ่งทั้งหมดนี้จะทำให้เราได้ลูกค้าเพิ่มขึ้นได้อีกมากมายผ่านการผสมผสานด้วยวิธีการเหล่านี้อย่างแน่นอน