Praneat Blog

Ampol Ampaimol
PRANEAT - Design - Designer
20 Apr 2020
21314734_1970263263217771_8408964826633221299_n.jpg

Recap : การเสวนาในหัวข้อ European Innovation and Lesson for Thailand , TIDE2017

สวัสดีครับทุกคน ผมพอลนะครับ ขอเล่าคร่าวๆนิดนึง ผมได้มีโอกาสไปฟังงานสัมมนาเกี่ยวกับเรื่องนวัตกรรมใหม่ๆ จากฝั่งยุโรปใช้กันในการพัฒนาประเทศ เพื่อเรียนรู้และประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทแบบไทยๆ การสัมมนาจะเป็นไปในรูปแบบนำเสนอและพูดคุยกัน ทุกคนล้วนพูดเกี่ยวกับธุรกิจ งานวิจัยของตัวเอง ที่นำไปใช้ในการพัฒนาประเทศนะครับ บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งก็พอจับความได้บ้าง ถ้ามีอะไรผิดพลาดไปก็แก้ได้เลยครับ ส่วนเนื้อหาก็ได้รวบรวมมาจากบางเว็บด้วยเพื่อขยายความครับ

งานสัมมนานี้ จริงๆแล้ว มีวิทยากร 5 ท่าน แต่มาได้แค่ 4 ท่าน ได้แก่

 1. Susanne Braun ชาวเยอรมัน เป็นนักพัฒนาซอฟท์แวร์ สถาปนิกซอฟท์แวร์ และที่ปรึกษาทางด้าน IT ปัจจุบันมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของ Smart Farming และปัจจุบันบริหารงานโครงการความร่วมมือทางอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในสาขานี้

 1. Prof. Roger Reed ชาวอังกฤษ เป็นอาจารย์ด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมและวัสดุ มหาวิทยาลัยอ็อกซฟอร์ด สหราชอาณาจักร งานวิจัยส่วนใหญ่ของเค้านำเสนอ จะเกี่ยวกับเครื่องยนต์เจ็ทในอุตสาหกรรมการบินอะ นำวัสดุที่คิดค้นไปใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์จากบริษัทใหญ่ๆ เช่น Siemens Alstom และ Rolls-Royce เป็นต้น

 1. Yves Ortais ชาวฝรั่งเศส เค้าก่อตั้งบริษัท Gem’innov วิจัยและทำผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีไมโครแคปซูลที่สามารถนำไปประยุกช์ใช้กับสินค้าทางการแพทย์ สิ่งพิมพ์ อาหาร สิ่งทอ และอุตสาหกรรมอื่นๆ ไมโครแคปซูลจะช่วยเป็นน้ำมันที่แตกเป็นฟองๆ ช่วยระงับกลิ่นเหงื่อ เชื้อโรค แบคทีเรีย

 1. Kevin Negoro Kasih ชาวเยอรมัน ก่อตั้งบริษัท BlackForest Solutions GmbH เพื่อต่อยอดการทำงานให้คำปรึกษาด้านการบริหารและนำวัสดุเหลือใช้จากไลน์การผลิตมารีไซเคิลเป็นวัสดุใหม่ สรุปคือเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะให้ยั่งยืนอะครับ

ทั้งนี้จะขอยกเรื่องที่ใกล้ที่สุดกับเรื่อง Digital มาพูด ก็คือ Smart Farming หรือเรียกอีกอย่างว่า Precision Farming + IoT(Internet of Things) (เนื่องจากเรื่องอื่นๆ มันจะเกี่ยวกับวิศวะจ๋า ฟิสิกส์ เคมี บลาๆ ขอข้ามเลยละกันนะครับ)

————————————————————

Smart Farming หรือ Precision Farming คือ การเกษตรรูปแบบใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำการเกษตรให้แม่นยำยิ่งขึ้น การันตีได้ว่าผลผลิตจะได้ออกมาดี ซึ่งปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลในเรื่องของดินฟ้าอากาศ คุณภาพดินในไร่นา มีความแตกต่างกันในแต่ละบริเวณ ส่งผลให้เราได้ผลผลิตที่แตกต่างกันไปด้วย บ้างก็เน่าเสีย ควบคุมไม่ได้ จึงมีการนำเทคโนโลยีที่มีความแม่นยำสูงมาช่วยจัดการ เช่น รถใส่ปุ๋ยที่สามารถขับเคลื่อนได้ด้วยตัวเอง และโดรนที่ทำหน้าที่บินสำรวจพื้นที่ มาช่วยตรวจสภาพดินเพื่อเลือกปลูกพืช ควบคุมการใส่ปุ่นและยาฆ่าแมลง ไปจนถึงการเก็บข้อมูลเพื่อใช้สำหรับ data analysis การทำแอพพลิเคชั่นเพื่อจัดการ Smart Farming เช่น สามารถสอบถามข้อมูล ปัญหาการใช้งานอุปกรณ์ สามารถดูสถานะต่างๆได้ มีระบบแจ้งเตือนสภาพอากาศล่วงหน้า เป็นต้น

ทีนี้ผมจะขออธิบายจากสไลด์เลยนะครับ

• เทรนด์การเปลี่ยนยุคดิจิตอลในอนาคต (Mega-Trend Digital Transformation)

 1. เทคโนโลยีดิจิตอล จะเข้าถึงทุกๆโครงข่ายพื้นฐานระดับธุรกิจ ชีวิตความเป็นอยู่ทั้งส่วนตัวและสาธารณะ
 2. ปัจจัยหลักที่สามารถทำให้เกิดขึ้นได้ก็คือ การเชื่อมต่อกันระหว่าง device และ micro-sensor ที่ทำการเก็บข้อมูลปริมาณมากมายมหาศาล (เรียกได้เลยว่าเป็น IoT Internet of Things จะอธิบายอีกที)
 3. คุณลักษณะหลักๆที่จะต้องทำงานร่วมกันเลยก็คือ ทุกอย่างจะถูกเชื่อมต่อระหว่างกัน และ การสร้างตัวมูลค่าผ่านการวิเคราะห์ข้อมูล ทำให้เกิดนวัตกรรม วิธีการแก้ปัญหาใหม่ๆ• IoT (Internet of Things) คืออะไร เริ่มมาจากเป็นระบบที่นำเอาคลื่นวิทยุมาใช้ในการสื่อสารข้อมูลระหว่างอุปกรณ์สองชนิด ซึ่งเป็นการสื่อสารแบบไร้สาย มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วกลายเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ออกมาเป็นจำนวนมาก โดยจะมีการเติมคำว่า Smart เช่น Smart grid, Smart home เป็นต้น อุปกรณ์เหล่านี้อาศัยการเชื่อมต่อทางอินเตอร์เน็ต ทำให้อุปกรณ์สามารถสือสารแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยอาศัยตัว Sensor ในการสื่อสารกัน (ในไทยยังมีปัญหาเรื่องโดนคนขโมยเอาไปขายเป็นเศษเหล็ก น่าเวทนาจริงๆ) พอสื่อสารกันก็จะเก็บข้อมูลจำนวนมากเพื่อนำไปวิเคราะห์ พัฒนาระบบต่อไป คนคิดค้นที่ชื่อ Kevin ได้ให้นิยามไว้ว่า “Internet-like” ต่อมามีคำว่า “Things” เข้ามาแทนที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ

ในปี 2016 มีการจัดอันดับเทรนด์การใช้งาน IoT ในแต่ละ Segment ดังนี้

 1. Connected Industry เป็นแนวคิดการสร้างโครงข่ายเชื่อมโยงเข้ากันระหว่างอุตสาหกรรม ส่งเสริมโครงการการใช้น้ำมันและแก๊สฟุตพรินท์ (แบบเดียวกับคาร์บอน) และสิ่งแวดล้อม
 2. Smart City เมืองอัจฉริยะ เป็นเมืองที่มีการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อทำให้คุณภาพของประชากรดีขึ้น เช่น การจัดการพลังงานไฟฟ้า ระบบจัดการน้ำ จัดการขยะ เป็นต้น แต่ที่เน้นๆก็คือเรื่องการจราจรและยานพาหนะ(ที่เป็นไฟฟ้าหรือไร้คนขับเลย)
 3. Smart Energy โครงข่ายพลังงานไฟฟ้าอัจฉริยะ เป็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาบริหารจัดการควบคุมการผลิต ส่ง และจ่ายพลังงานไฟฟ้า
 4. Connected Car เป็นรถยนต์อัจฉริยะที่มีการติดตดั้งระบบเครือข่ายอินเตอร์เน้ตแบบไร้สาย
 5. Other - อื่นๆ
 6. Smart Agriculture (Precision Farming) ฟาร์มอัจฉริยะ นำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาผสมผสานเข้ากับงานด้านเกษตร
 7. Connected Building อาคารอัจฉริยะ นอกจากบ้านแล้ว การนำเทคโนโลยีมาควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ภายในหรือนอกอาคาร หรือคอนโดได้ เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายและปลอดภัย เช่น ประตุอัตโนมัติ เซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว การเปิดปิดไฟอัตโนมัติ เป็นต้น (ลองดูเคสของ Walmart Delivery คือให้คนส่งของเข้ามาเก็บข้าวของที่ซื้อในบ้านเลย โดยที่เจ้าของบ้านสามารถเช็คการเคลื่อนไหวได้ผ่าน smart phone)
 8. Connected Health เป็นแนวคิดการสร้างเครือข่ายชุมชนเข้ากับระบบสุขภาพแบบครบวงตร
 9. Smart Retail เป็นการนำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มโอกาสในการดำเนินธุรกิจห้างร้าน
 10. Smart Supply Chain เป็นการจัดการในส่วนของกระบวนการที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ผลิตกับผู้ขาย

————————————————————
กลับมาเรื่องสไลด์ต่อครับ

วิวัฒนาการเทคโนโลยีที่ใช้ในการเกษตร

 • Farming 1.0 การใช้เครื่องจักรในการเกษตร
 • Farming 2.0 การนำระบบไฮดรอลิก เข้ามาใช้ในเครื่องจักรการเกษตร
 • Farming 3.0 การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำการเกษตรให้แม่นยำขึ้นด้วย เทคโลยี IoT
 • Farming 3.5 นวัตกรรมที่ผสมผสานกันระหว่างระบะ telecom และ Information ในการส่งข้อมูลระยะไกลผ่าน GMS หรือ GPS ซึ่งเทคโนโลยีนี้ก็ยังมีข้อกังวลในเรื่องของความปลอดภัยอยู่เหมือนกัน

————————————————————

• รีวิว เกี่ยวกับงานสัมมนานี้
ต้องยอมรับว่าคนที่มาฟังสัมมนา ต้องมีสกิลการใช้ภาษาอังกฤษอย่างดี แต่ผมแค่ฟังผ่านๆ มีหลายๆอย่างที่ไม่เข้าใจก็ต้องมา find out นอกรอบ ในส่วนของพิธีการนั้นก็เป็นนักวิจัยคนไทยไปอยู่อเมริกา แต่สกิลภาษาอังกฤษไม่ดีเลย ไม่เป็นธรรมชาติ และสรุปเป็นภาษาไทยได้ว่า แทบจะให้ไปอ่านในโบรชัวร์เอาเองเหอะ 555 ขอให้ 3/5 ครับ

ขอบคุณที่อ่านมาถึงบรรทัดนี้ครับ

อ้างอิง
https://iot-analytics.com/top-10-iot-project-application-areas-q3-2016/ http://www.mcuthailand.com/articles/iot/IOT.html https://www.thailandinnodesign.com/seminar