Praneat Blog

Yosapol Jitrak
Game Developer & Game Infrastructure
20 Apr 2020

Dunning-Kruger Effect

Dunning-Kruger Effect เป็นกราฟค่าความมั่นใจในเรื่องหนึ่ง ๆ


เริ่มแรกที่เราไม่มีความรู้เรื่องนั้น เราจะไม่มีความมั่นใจเลย
พอเรียนรู้ไปสักพัก เราเริ่มที่จะมีความรู้เรื่องนี้ ทำให้มีความมั่นใจมากขึ้น
จนถึงจุดนึงเราจะมีความมั่นใจสุด ๆ
(บางคนถึงจุดนี้แล้วก็หยุดหาความรู้เรื่องนี้เพิ่มเติมแล้ว)

แต่ถ้าหากเรายังหาความรู้เรื่องนี้เพิ่มเติมต่อไปอีก
ความมั่นใจของเราจะลดลงจนถึงจุดนึง ก่อนที่จะเพิ่มกลับขึ้นมา

แล้วเรื่องที่คุณสนใจอยู่ตอนนี้ คุณอยู่ตรงตำแหน่งไหนของกราฟ